KANCELARIA

       Kancelaria czynna:
 • od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 11:30 i 16:00 - 17:30
 • w sobotę w godz. 10:00 - 11:30
 • Dyżury:

 • poniedziałek: ks. proboszcz
 • wtorek: ks. Paweł
 • środa: p. Jan
 • czwartek: ks. Janusz
 • piątek:10:00 - 11:30 ks. Paweł, 16:00 - 17:30 ks. Janusz
 • sobota: ks. proboszcz
 • Telefon kontaktowy : (063) 272 08 71; kom. 518 014 743


  WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU


         1. CHRZEST
 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • dane rodziców chrzestnych
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 •         Terminy chrztów:
 • Wigilia Paschalna
 • 25 grudnia
 • Każda niedziela miesiąca godz. 12:00
 • Inny dzień po uzgodnieniu z ks. proboszczem
 •        Chrzty należy zgłaszać dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

         Chrzestnym może być ten, kto:
 • jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić
 • uczeń, jeśli chodzi na katechezę
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
 • żyje w sakramentalnym małżeństwie

 •        2.  BIERZMOWANIE
 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 • WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

  1. Młodzież z terenu naszej parafii pragnąca przystąpić do sakramentu bierzmowania składa w terminie ogłoszonym pisemną deklarację o przyjęcie do grona kandydatów. Dotyczy to również kandydatów do bierzmowania ze szkół znajdujących się poza terenem naszej parafii - formularz deklaracji do pobrania jest poniżej.
  2. Czynne i godne uczestnictwo w katechezie szkolnej potwierdzone wpisem w indeksie kandydata do bierzmowania (uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii katechety oraz minimum oceny dostatecznej z katechizacji).
  3. Czynne i godne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. o godz. 12 oraz w katechezie parafialnej odnotowane w dzienniczku kandydata. Obowiązek uczestnictwa mają wszyscy kandydaci, także ci uczący się w szkołach poza terenem parafii.
  4. Dostarczenie świadectwa chrztu świętego, bądź wyciągu Ad Sacra o chrzcie świętym odnotowane w dzienniczku kandydata.
  5. Systematyczna spowiedź odnotowana w dzienniczku kandydata.
  6. Uczestnictwo w nabożeństwach potwierdzone wpisem w powyższym dokumencie.
  7. Zaliczenie na pozytywną ocenę przed katechetą pytań z Katechizmu Bierzmowanych (katechizm do pobrania jest dostępny tutaj)jak również podstawowych modlitw, co powinno być odnotowane w dzienniczku kandydata.
  8. Stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie mnie do Sakramentu Bierzmowania.
  9. Pozytywne zaliczenie Skrutinium – rozmowy kwalifikacyjnej z ks. Proboszczem i duszpasterzami.

  Do pobrania:  DEKLARACJA      KATECHIZM


         3.  I KOMUNIA ŚWIĘTA
 • metryka chrztu dziecka

 •        4.  MAŁŻEŃSTWO
 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 •        5. POGRZEB KATOLICKI
 • akt zgonu
 • karta zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych- wiatyk (komunia św.)
 •      jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • zgoda na pogrzeb od proboszcza jeśli zmarły, wcześniej przebywał dłużej niż pół roku poza parafią pogrzebu
 • POWRÓT NA GÓRĘ |