Kontakt z katechetami możliwy jest poprzez szkoły, w których pracują lub parafię

  • ks. Paweł Śmigiel - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
  • ks. Janusz Kęsicki - Szkoła Podstawowa nr 2
  • p. Marcin Cechowski - Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3
  • p. Renata Krauze - Szkoła Podstawowa nr 2
  • p. Joanna Paszkowska - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
  • p. Katarzyna Sulińska - Przedszkole nr 6