Kontakt z katechetami możliwy jest poprzez szkoły, w których pracują lub parafię

  • ks. Szymon Jastrzębski - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
  • ks. Janusz Kęsicki - Zespół Szkół nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  • p. Marcin Cechowski - Zespół Szkół nr 1, Przedszkole nr 3
  • p. Robert Cesarz - Zespół Szkół Plastycznych
  • p. Renata Krauze - Zespół Szkół nr 1
  • p. Joanna Paszkowska - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
  • p. Katarzyna Sulińska - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Przedszkole nr 6
  • p. Olga Zawada - Szkoła Podstawowa w Dzierawach