PROBOSZCZ:

Ks. Józef Wronkiewicz - mgr teologii, kanonik kapituły uniejowskiej.

Urodzony 27 XI 1954, wyświęcony na kapłana 10 VI 1984.
W latach 1996 -2001 pełnił funkcję administratora parafii farnej a od 2001 r. jest jej proboszczem.


WIKARIUSZE:

Ks. Paweł Śmigiel - mgr lic. teologii

Urodzony 6 VI 1971, wyświęcony na kapłana 7 VI 2003.
Pracował w parafiach: św. Mikołaja w Lubaniu, bł. Jerzego Matulewicza w Koninie, św. Wojciecha w Koninie i św. Maksymiliana w Koninie, a od 2018 roku roku pełni funkcję wikariusza i prefekta w kolskiej Farze.

Ks. Janusz Kęsicki - mgr teologii

Urodzony 15 V 1976, wyświęcony na kapłana 2 VI 2001. W latach 2001-2015 pracował parafiach: św. Stanisława w Kramsku, św. Wojciecha w Koninie, św. Urszuli w Kowalu, św. Jakuba w Chełmicy Dużej, Narodzenia NMP w Dobrej i św. Stanisława we Włocławku, Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Od 2015 roku pełni funkcję wikariusza i prefekta w Farze kolskiej.


SENIOR:

Ks. Kazimierz Chłopecki - kapelan Jego Świątobliwości.

Urodzony 11 XI 1926, wyświęcony na kapłana 20 VI 1954.
Od 2001 roku, jako emeryt, pełni funkcję kapelana Domu Pomocy Społecznej w Kole