Nr konta bankowego: 96 1500 1461 1214 6001 3172 0000

Biuro cmentarne przy ulicy J. Poniatowskiego w Kole – tel. 669 014 403