Do grupy adoracyjno-modlitewnej należą osoby modlące się w intencjach świata i Kościoła oraz członkowie asysty kościelnej, ogółem ok. 30 osób. Grupa modlitewna spotyka się w każdy piątek od godz. 17:00 do 18:00, a następnie uczestniczy we Mszy Św. opiekunem duchowym jest ks. proboszcz Józef Wronkiewicz