„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze Nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważa się, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejną tajemnicę. Odmawiając cząstkę różańca, mamy zasługi takie jakbyśmy odmawiali sami codziennie cały różaniec. Każda Róża ma swojego opiekuna zwanego zelatorem.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie nasady obowiązują przy organizowaniu „Żywych Róż” na całym świecie.

Długoletnią tradycją w naszej parafii cieszą się Koła Żywego Różańca , których członkowie zarazem stanowią Koło Obrońców Życia Nienarodzonych. Członkowie tych kół modlą się w intencji całego Kościoła, a w szczególności Ojca Świętego oraz intencji Życia Poczętego. Spotkania członków odbywają się zawsze na nowennie do MB Nieustającej Pomocy a każdą pierwszą środę miesiąca, a następnie w salce mają zebrana organizacyjno – formacyjne. Opiekunem duchowym jest ksiądz Janusz Kęsicki.