Kontakt z katechetami możliwy jest poprzez szkoły, w których pracują lub parafię

ks. Paweł Śmigiel – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ks. Janusz Kęsicki – Szkoła Podstawowa nr 2
p. Marcin Cechowski – Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3
p. Renata Krauze – Szkoła Podstawowa nr 2
p. Joanna Paszkowska – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
p. Katarzyna Sulińska – Przedszkole nr 6