Wśród wielu grup przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole, grupą bardzo widoczną są ministranci. Trudno sobie wyobrazić liturgię bez ministrantów, gdyż to świadczy o żywotności i dynamiczności każdej parafii. Ministranci służą przy ołtarzu samemu Chrystusowi, dlatego stanowią grupę elitarną. Podzieleni na grupy spotykają się, ze swoimi animatorami, którzy wtajemniczają swoich młodszych kolegów w arkana danego stopnia ministranckiego. Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza w kolskiej Farze jest ks. Paweł Śmigiel.