Po zlikwidowaniu punktu krwiodawstwa w kolskim szpitalu z pomocą krwiodawcom przyszła zaprzyjaźniona parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. Proboszcz ks. Józef Wronkiewicz udostępnił pomieszczenia w domu parafialnym, które wspaniale nadają się do zorganizowania „krwawej” akcji.

Pierwsza akcja w farze odbyła się 21 września 2006 roku. Krew oddało wówczas 106 dawców. Od tego czasu akcje poboru krwi w domu parafialnym odbywają się regularnie sześć razy w roku, a na każdą zgłasza się średnio 150 dawców, w gronie których znalazł się również proboszcz gościnnej parafii – ksiądz Józef Wronkiewicz oraz ksiądz Marek Wiśniewski.

Największa liczba młodych krwiodawców to pełnoletni uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych, z Zespołu Szkół Technicznych oraz z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego.

Przygotowaniem każdej akcji i koordynowaniem jej przebiegu zajmują się pomysłodawczynie współpracy z kolską farą: Zofia Rowecka – kierownik biura ZR PCK w Kole oraz Sylwia Pokrywczyńska – prezes Klubu Młodzieżowego HDK PCK w Kole. We wszystkich działaniach pomagają członkowie Klubu Młodzieżowego HDK PCK w Kole.