W dniu 22 listopada 2007 roku przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego powołano do istnienia parafialne koło charytatywne, którego przewodniczącą jest Sylwia Pokrywczyńska. Wolontariusze dwa- trzy razy do roku kwestują po mszach świętych, a pozyskane kwoty przeznaczają na finansowanie obiadów w szkołach lub potrzeb dydaktyczno-wychowawczych dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych niedostatkiem materialnym. W czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych parafialne koło charytatywne przeprowadza zbiórkę trwałych produktów spożywczych i środków chemicznych, a zebrane artykuły przekazuje potrzebującym wsparcia parafianom.